Ads 468x60px

Προσλήψεις: 10.903 νέες θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα
«Ξεπάγωσαν» οι προσλήψεις για 10.903 νέους εποχικούς υπαλλήλους με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών.
Παρ’ ότι διανύουμε προεκλογική περίοδο, σύμφωνα με την εγκύκλιο, από το Συμβούλιο της Επικρατείας εγκρίθηκε η άρση της αναστολής για:

- Τη συνέχιση της διαδικασίας πρόσληψης 4.703 ατόμων για ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ (προσωπικό καθαριότητας), κατά τις διατάξεις του άρθρου 205 ΚΚΔΚΥ όπως ισχύει.

- Την πρόσληψη 5.000 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας δύο (2) μηνών για προσωπικό πυρασφάλειας, δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών και καθαριότητας των ΟΤΑ, καθώς και για ναυαγοσώστες.

- Την πρόσληψη 500 υδρονομέων άρδευσης.

- Την πρόσληψη 700 ατόμων για τη στελέχωση των δημοτικών παιδικών κατασκηνώσεων.

Τα 4.703 άτομα αφορούν αιτήματα των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία έπειτα από το Α.Π. οικ.1586/13-1-2012 έγγραφο περί προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα και έχουν συμπεριληφθεί σε σχέδιο Κοινής Απόφασης που θα υπογραφεί από τους υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών.

Τα 5.000 άτομα που θα προσληφθούν με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 ΚΚΔΚΥ ή του άρθρου 20 ν.2738/1999, όπως ισχύει, αφορούν την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας (είτε μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών της προηγούμενης παραγράφου είτε λόγω των αυξημένων αναγκών που επιφέρει η θερινή περίοδος), της πυρασφάλειας (εργάτες για τον καθαρισμό των δασών), της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών και της αντιμετώπισης των άμεσων αναγκών των δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών έως την ολοκλήρωση της λειτουργίας τους (31/07/2012).

Ειδικότερα, ο μέγιστος αριθμός δίμηνων συμβάσεων που μπορούν να υλοποιηθούνν κατά τα ανωτέρω ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση έχει ως εξής:

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής: 1.500.

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας: 600.

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας: 300.

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 450.

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου: 300.

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης: 300.

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης: 1.550.

Σε περίπτωση που στους φορείς αρμοδιότητας κάποιας από τις ανωτέρω Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν εξαντληθεί το σύνολο των χορηγούμενων ατόμων, οι γενικοί γραμματείς θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν στους αρμόδιους φορείς, προκειμένου το υπόλοιπο να διατεθεί σε φορείς αρμοδιότητας άλλων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Οι 500 υδρονομείς άρδευσης των οποίων η πρόσληψη εγκρίθηκε από την επιτροπή του άρθρου 28 παρ.4 ν.2190/1994, όπως ισχύει, κατανέμονται ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση ως εξής:

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής: 20.

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας: 120.

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας: 40.

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου: 80.

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου: 20.

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης: 100.

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης: 120.

Τέλος, έχουν ήδη εγκριθεί μεμονωμένα αιτήματα: α) του δήμου Τεμπών για 18 δίμηνες συμβάσεις καθαριότητας, β) του δήμου Βόλου για την πρόσληψη 36 υδρονομέων άρδευσης και γ) του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας δήμου Καισαριανής «Λεωνίδας Μανωλίδης» για 6 δίμηνες συμβάσεις για τις ανάγκες βρεφονηπιακών σταθμών.

32 εποχικοί στην Καλλιθέα
Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS (Προγράμματα ανάπτυξης, κοινωνικής στήριξης και ιατρικής συνεργασίας) θα προσλάβει 32 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στον Νότιο Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. Οι νέοι υπάλληλοι θα απασχοληθούν στον δήμο Καλλιθέας.

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 ευρώ το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2009 έως 31/12/2009). Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και αύριο 11 Ιουνίου. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο: 210-5205200.

25 υπάλληλοι στο Πέραμα
Το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο Αλληλεγγύης «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ» ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 25 ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στον δήμο Περάματος. Πρόκειται για τη δράση «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ», η οποία αφορά τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων της περιοχής. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τη Δευτέρα 11/06/2012 έως και την Τετάρτη 20/06/2012, από τις 9π.μ. έως 2μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στη διεύθυνση Πέτρου Ράλλη 210 & Θησέως 1, Νίκαια.

Προγράμματα για άνεργους δημοσιογράφους
Την Παρασκευή 15 Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολή αιτήσεων από άνεργους δημοσιογράφους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης με αντικείμενο την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δημοσιογράφου με Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία θα περιληφθούν στο Μητρώο ΚΕΚ που θα συγκροτήσει η Ενωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) ως ο τελικός δικαιούχος της δράσης. Δικαίωμα εγγραφής έχουν μέλη της ΕΣΗΕΑ, της ΕΣΗΕΜΘ, της ΕΣΠΗΤ, της ΕΣΗΕΘΣΤΕ και της ΕΣΗΕΠΗΝ. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και της συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, η ΕΣΗΕΑ θα καταβάλει στους ανέργους που θα καταρτιστούν εκπαιδευτικό επίδομα αξίας 500 ευρώ.

Ευρωπαϊκό ρεκόρ ανεργίας
Η οικονομική ύφεση και τα παρελκόμενά της δεν είναι μόνον ελληνικό φαινόμενο. Η τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για τον αριθμό των ατόμων χωρίς εργασία στην Ευρωζώνη για τον περασμένο Απρίλιο κατέδειξε νέο αρνητικό ρεκόρ, καθώς επίσης και ότι η ανεργία πλήττει σφόδρα τις οικονομίες του ευρωπαϊκού νότου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι άνεργοι στην Ε.Ε. έφτασαν τα 24,667 εκατ. πολίτες, ενώ στην Ευρωζώνη τα 17,405 εκατ. πολίτες.

«Πρωταθλήτρια» τον Απρίλιο παραμένει η Ισπανία με ανεργία 24,3%. Ακολουθεί η Ελλάδα με 21,7% και έπονται Πορτογαλία και Λετονία με 15,2%.

Η μέση ανεργία στην Ε.Ε. των 27 έφτασε το 10,3% και στην Ευρωζώνη παρέμεινε στο 11%, φτάνοντας σε νέα υψηλά από τότε που δημιουργήθηκε το κοινό νόμισμα της Ε.Ε. Στον αντίποδα, τη χαμηλότερη ανεργία τον Απρίλιο παρουσίαζαν οι Αυστρία με 3,9%, Ολλανδία με 5,2% και Γερμανία με 5,4%.

Οι Ελληνες νέοι και νέες κάτω των 25 ετών αντιμετωπίζουν την υψηλότερη ανεργία στην Ε.Ε. με ποσοστό 52,7%, με τους Ισπανούς να ακολουθούν με 51,5% και τους Σλοβάκους με 39,3%.

Την ίδια ώρα ο υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας προβλέπει αύξηση της ανεργίας σε ποσοστό 15,5% το 2012 και 16% το 2013. Οι προηγούμενες εκτιμήσεις της πορτογαλικής κυβέρνησης έκαναν λόγο για ανεργία στο 14,5% για το 2012 και στο 14,1% για το 2013.

Στην Ιταλία το πρώτο τρίμηνο του 2012 το ποσοστό της ανεργίας έφτασε στο 10,9% καταγράφοντας αύξηση-ρεκόρ. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων δεκατριών ετών. Η αύξηση σε ετήσια βάση είναι της τάξης του 2,3%.

Διαγωνισμοί για αρχιτέκτονες
Σε εξέλιξη είναι δύο διαγωνισμοί για νέους αρχιτέκτονες, μέχρι 40 ετών, για τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο της Κρήτης. Με τους δύο διαγωνισμούς που τιτλοφορούνται «Θεσσαλονίκη Χ 4» και «Ηράκλειο Χ 4» οι υποψήφιοι αρχιτέκτονες καλούνται να επιλέξουν ελεύθερα τέσσερα οικοδομικά τετράγωνα σε διάφορες γειτονιές με υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον, με στόχο την αναβάθμισή τους μέσω αναπλάσεων του δημόσιου χώρου και την αξιοποίηση των ενδιάμεσων δρόμων. Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ -το οποίο χρηματοδοτεί και το πρόγραμμα με 150.000 ευρώ μέσω του Πράσινου Ταμείου- με τους συγκεκριμένους διαγωνισμούς αναζητούνται ολοκληρωμένες προτάσεις για το οικοδομικό τετράγωνο που αποτελεί το βασικό αστικό κύτταρο των συγκεκριμένων πόλεων.

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2012, ενώ για κάθε διαγωνισμό θα δοθούν πέντε ισότιμα βραβεία των 5.000 ευρώ και θα προταθούν έως 5 εξαγορές από την κριτική επιτροπή. Σημειώνεται δε ότι όλες οι μελέτες θα εκτεθούν και θα συμπεριληφθούν σε έκδοση της ΕΑΧΑ Α.Ε., σε συνέχεια του διαγωνισμού ιδεών «Αθήνα Χ 4» και στο πλαίσιο της επέκτασης του αντικειμένου του σε όλη την επικράτεια.

Οι προκηρύξεις των διαγωνισμών αναρτώνται στις ιστοσελίδες της διοργανώτριας αρχής και των αντίστοιχων Δήμων, καθώς και των ΥΠΕΚΑ, ΤΕΕ, ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ και Πράσινου Ταμείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΡΔΙΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΑ ONLINE